حریم خصوصی

اپلیکیشن آموزش نقاشی الگو خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه کاربرانش می داند و ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حریم خصوصی شما، این بیانیه محرمانگی را تهیه کرده ایم. شما به عنوان مشتری ما می توانید بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی در شبکه جهانی اینترنت از اپلیکیشن آموزش نقاشی الگو بازدید کنید. اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم به اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید، بستگی دارد. با ثبت یا درخواست اطلاعات در این اپ، شما اجازه می دهید تا اطلاعات شما بر اساس مفاد این خط مشی جمع آوری، استفاده و منتقل شود.

اطلاعاتی که ما از شما جمع آوری می کنیم
هنگام ثبت نام از شما خواسته می شود که اطلاعاتی نظیر نام و جزئیات تماس خود را وارد کنید.
هر نقاشی یا انیمیشنی که به نمایشگاه نقاشی ارسال شود مالکیت معنوی آن اثر به اپلیکیشن آموزش نقاشی الگو تعلق دارد و میتواند از آن نقاشی یا انیمیشن در جهت اهداف تجاری و تبلیغاتی استفاده نماید.

افشاء
اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می دهید در سرورهای امن ما قرار می گیرد. همچنین ممکن است ما اطلاعات جمع آوری شده درباره استفاده از سایت خود را در اختیار اشخاص ثالثی قرار دهیم اما این موارد شامل اطلاعاتی که قابل استفاده برای تعیین هویت شما باشند نخواهد بود. هر جا که کد فعالسازی به شما ارائه شده (یا خود انتخاب کرده اید)، این کد شما را قادر خواهد ساخت تا به بخش های مشخصی از اپ دسترسی داشته باشید، حفظ و نگهداری از این کد بر عهده شخص شما خواهد بود. ما از شما می خواهیم تا این کد را در اختیار هیچ کس قرار ندهید. کشورهای خارج از جامعه اقتصادی اروپا همیشه قوانین حفاظت اطلاعات قوی ندارند. به هر حال ما همیشه برای اطمینان از اینکه اطلاعات شما مطابق این خط مشی استفاده شود تلاش خواهیم کرد. مگر در مواردی که قانون ملزم بداند، ما هیچ بخشی از اطلاعاتی که شما در اختیارمان گذارده اید را در اختیار دیگران نگذاشته، به فروش نرسانده و توزیع نخواهیم کرد.
در نظر داشته باشید، در صورت استفاده از بخش نمایشگاه اطلاعاتی مثل نام و تصویر کاربری به سایر کاربران نمایش داده می شود.

امنیت و حفاظت
ما از اقدامات امنیتی استفاده می کنیم تا اطلاعات شما را از دسترسی اشخاص غیر مجاز و عملکردهای غیر قانونی، خسارات اتفاقی، تخریب و نقصان مصون نگاه داریم. ما اطلاعات شما را برای مدتی متعارف که قانون ملزم می داند، نگاه خواهیم داشت. در موارد خاص ممکن است سایت ما حاوی لینک های الکترونیکی به سایت های دیگر باشد. در صورتی که بخواهید از این سایت ها بازدید کنید، خط مشی حفظ حریم خصوصی و اولویت های حریم خصوصی آن ها معتبر خواهد بود.

امنیت و حفاظت دسترسی و به روزآوری
ما از اقدامات امنیتی استفاده می کنیم تا اطلاعات شما را از دسترسی اشخاص غیر مجازمصون نگه داريم ، شما این حق را دارید که از اطلاعات نگهداری شده خود آگاهی داشته و از ما بخواهید تا تغییراتی در آن ها ایجاد کنیم تا دقیق و به روز باشند. اگر به این امر تمایل داشتید، ما را در جریان بگذارید.

تغییرات در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما
هرگونه تغییرات آتی در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما بر روی سایت قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز از طریق ایمیل نیز اطلاع رسانی خواهد شد.